Ακριβείς

Εάν γνωρίζετε την κωδικοποίηση/charset του αλλοιωμένου κειμένου καθώς και την κωδικοποίηση/charset του αρχικού κειμένου από το οποίο προέρχεται, διαλέξτε τις από τις λίστες και πατήστε "Ακριβείς".

Κλείστε αυτό το παράθυρο για να επιστρέψετε στον αποκωδικοποιητή.