แน่นอน

ถ้าคุณทราบที่เข้ารหัสบิดเบือนข้อความจะปรากฏขึ้นในเป็นดั้งเดิมเข้ารหัสเลือกทั้งจากรายการและกด "แน่นอน".

คุณสามารถปิดหน้าต่างนี้เพื่อกลับไปที่ถอดรหัส.